info@nacmassagepraktijk.nl  |  06 – 87 92 39 03

Volg ons op:-

Huisregels

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door Massagepraktijk New Age Care een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoorde en veilige manier gegeven worden.
 3. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan u worden gevraagd eerst met uw behandelaar(s) te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 4. Massagepraktijk New Age Care is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 5. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt nooit informatie aan derden verstrekt.
 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 8. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 9. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.
 10. Massagepraktijk New Age Care is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 11. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk New Age Care aanbiedt. Cliënten die hier wel op zinspelen wordt meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 12. Te allen tijde dient de gemasseerde het ondergoed aan te houden.
 13. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massagepraktijk New Age Care niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u is gegeven.